Elvesvingen

Fremdrift og nabokontakt

5 desember

Støp

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fredag 06.desember vil det pågå støp mellom kl.0700 og 1300. I dette tidsrommet vil veien bli stengt og trafikken vil som tidligere legges om via parkeringsplassen.
Trafikkvaktene vil sørge for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

27 november

Støp i hus 3

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Torsdag 28.november er det klart for ny støp, denne gangen er det støp i hus 3 som står for tur.
Støpen foregår mellom kl.0700 og 1200 og trafikken legges i dette tidsrommet om via parkeringsplassen.
Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

19 november

Tid for ny støp

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Torsdag 21.november er det tid for ny støp og i den forbindelse blir veien stengt mellom kl.0700 og kl.1200. Trafikken legges da om som tidligere via parkeringsplassen.
Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

13 november

Støp

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Det er klart for ny støp i morgen 14.november,  og i den forbindelse blir veien stengt mellom kl.1130 og 1700.
Trafikken dirigeres om som tidligere via parkeringsplassen. Det vil være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt gjennom området.

7 november

Ny støp og lossing av varer

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fredag 08.november er det klart for ny støp. Støpen foregår mellom kl.0645 og 1300.
Trafikken vil som før dirigeres via parkeringsplassen. Det vil også i kortere perioder bli delvis stenging av veien pga. lossing av varer.
Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

4 november

Tirsdag 05.november

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

I forbindelse med lossing av bil vil veien blir stengt i morgen 05.november mellom kl.07.00 og kl.10.00.
Trafikken vil i dette tidsrommet blir lagt via parkeringsplassen.
Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som vil sørge for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

31 oktober

Ny støp

avatar

Rut Anita Brensholm

2 kommentarer

Bilde av hus 1 tatt 30.oktober. Badene er på plass og våre tømrere er i full gang med å tette bygget.
Fredag 01.november er det ny støp. Støpen foregår mellom kl.07 og 15.00. Trafikken vil dirigeres via parkeringsplassen. Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

22 oktober

Støp av dekke på hus 2

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Onsdag 23.oktober blir veien stengt mellom kl.0630 og 1500  mens støp av dekke på hus 2 foregår.
Det vil som vanlig være trafikkvakter som dirigerer trafikken via midlertidig vei.

10 oktober

Arbeid lørdag 12.oktober

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Lørdag 12.oktober vil det foregå begrenset aktivitet på byggeplassen mellom kl.08.00 og 16.00. Det er bygging av stilas som skal utføres.

6 oktober

Aktiviteter i Ranheimsfjæra uke 41 og 42

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fredag 11.oktober er det dags for siste dekkestøp til blokk 1. Veien vil være stengt mellom kl.07.00 og kl.15.00. Trafikkvaktene vil som vanlig dirigere trafikken.
Etter støpen på blokk 1 vil snekkerne sørge for å få lukket bygget.

Torsdag 17.oktober vil det mest sannsynlig være aktivitet på byggeplassen helt fram til kl.23.00.
Fredag 18.oktober vil det foregå støp på blokk 2 og 3,  og veien blir i den forbindelse stengt mellom kl.07.00 og 15.00.
Trafikkvaktene vil som vanlig sørge for omdirigering av trafikken.