Elvesvingen

Fremdrift og nabokontakt

22 mai

Byggeplassvisning i Elvesvingen

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

  Kommende søndag har vi invitert kundene våre i hus 1 og 2 til å få komme inn og se på sin leilighet.

Det er sendt ut invitasjon med påmelding, slik at vi kan gjennomføre byggeplassvisningen på en trygg måte og i henhold til de anbefalinger som er gitt i forbindelse med Koronasituasjonen.
Kundene våre i hus 3 skal få komme inn litt senere, men også de skal få komme inn og se før sommerferien.
Vi gleder oss til å få ta de med inn og få vist fram flotte Elvesvingen,  og iflg. værvarselet lover det riktig så bra også på værfronten.

Mandag 25.mai kl.1830 til kl.20.00 arrangeres det salgsvisning med våre meglere i meglerhuset Nylander. Da blir det mulighet for nye interessenter å få komme inn og se på de usolgte leilighetene.

Velkommen!

28 april

Opparbeidelse av utomhus

avatar

Rut Anita Brensholm

2 kommentarer

I forbindelse med opparbeidelse av utomhusareal rundt Elvesvingen vil område sør for Ranheimsfjæra 51 og 53 bli stengt av for publikum fra og med mandag 04.mai.  Tilkomst til disse adressene må da skje som vist med den røde streken på tegning vist under.
Tilkomst mot sør vil ikke blir tilgjengelig for offentlig ferdsel igjen før månedsskiftet august-september.

 

 

 

21 april

Demontering av tårnkran

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Tårnkran skal demonteres og transporteres bort. Dette arbeidet vil foregå tirsdag 28.april og onsdag 29.april mellom kl.07 til kl.21.
I dette tidsrommet vil trafikken i kortere perioder bli dirigert forbi byggeplassen.

 

 

2 april

Opparbeiding av utomhusareal

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

I forbindelse med etablering av utomhus mellom eksisterende blokker og Elvesvingen,  der også veien skal legges om, vil det i perioder etter påske bli noe endring/omlegging av adkomst til blokkene.
Omleggingen vil bli godt merket for både fotgjengere og evt. biler som har behov for og kjøre inn i området.
Vi ber om forståelse for at det i perioder kan virke noe uoversiktlig, men sluttresultatet skal bli veldig bra.

Det vil også fram til onsdag i den stille uke foregå en del arbeid i prosjektet.

Koronasituasjonen er en uvirkelig tid som påvirker oss alle.
I forbindelse med den oppståtte situasjonen er det sendt ut informasjon til alle våre kunder i Elvesvingen. Dersom dere ikke har mottatt denne informasjonen,  ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Vi har planlagt flere spennende aktiviteter i tiden framover for Elvesvingen.
På grunn av Koronasituasjonen må vi avvente med og gi ytterligere informasjon om disse inntil vi vet mer.

Mandag 06.april kl.14 til kl.16  har vi påskevisning for nye kunder i Elvesvingen.
Vi har innført tiltak som sikrer at visningen blir gjennomført på en så trygg måte som mulig,  og det er derfor påmelding til visningen. Ta kontakt med enten megler Ingebjørg Sveine på tlf.959 31 845 eller Silje Skog på tlf. 908 85 424 for påmelding.

Vi vil få ønske dere alle en Riktig God påske,  og ta vare på hverandre i denne spesielle tiden!

18 mars

Demontering av tårnkran

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

I perioden mellom tirsdag 24.mars kl.0700 og torsdag 26.mars kl.1900  vil hovedveien forbi byggeplassen bli stengt i sin helhet på grunn av demontering av tårnkran.
Biltrafikk vil som tidligere bli omdirigert via parkeringsplassen som vist på kart.
I tidsrommet der vi driver med heising av krandeler vil trafikkvakter sørge for å lede myke trafikanter forbi stedet,  samt dirigere biltrafikk.
Omleggingen vil bli skiltet slik at det ikke skal være tvil om hvor gangtrafikk og bilkjøring skal foregå.

16 mars

Nytt fra Elvesvingen

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Elvesvingen tar stadig mer og mer form,  og for de som har vært i området har dere også hatt mulighet til å se fra utsiden hvor langt vi har kommet.
Med bakgrunn i den situasjonen som nå har oppstått rundt Coronaviruset jobber vi med å få kartlagt eventuelle konsekvenser dette vil ha for Elvesvingen.

Vi har planlagt flere spennende aktiviteter utover våren og mot sommeren, og så snart situasjonen er avklart vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om disse.

Våren er flott,  og den er ekstra flott i Ranheimsfjæra og langs Ladestien!

 

 

7 februar

Avstenging av vei

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Tirsdag 11.februar mellom kl.0700 og 1200 vil hovedveien bli stengt av pga. lossing av vinduer til hus3.
Trafikkvakter vil være på plass og sørge for at myke trafikanter kommer seg trygt gjennom området.

30 januar

Støp av dekke i hus 3

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fredag 31.januar blir hovedveien helt stengt mellom kl.13 og 19.00 pga. støp av dekke i hus 3.
Også denne gangen vil trafikkvaktene være på plass og sørge for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

28 januar

Trekking av spunt rundt Elvesvingen

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fra og med mandag 27.januar starter vi med å trekke opp spuntplatene.
Dette arbeidet vil pågå i en periode på 2-3 uker og mellom klokkeslett 07.00 til Kl.19.00,  fra mandag til torsdag.
Vi beklager at dette arbeidet vil kunne medføre noe støy.

8 januar

Midlertidig avstengning av kjørefelt

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Godt Nytt År!
Snøen har igjen meldt ny ankomst i Ranheimsfjæra som dere ser på bildet som er tatt i dag.

Vi er godt i gang etter juleferien, tirsdag 14.januar vil det ene kjørefeltet på hovedveien bli stengt mellom kl.07-15.00 i forbindelse med avretting av gulv i hus 1. Bil med avrettingsmasse vil i dette tidsrommet stå i det ene kjørefeltet.
Det anmodes om å utvise særdeles aktsomhet når kun 1 kjørefelt er åpent.

Torsdag 16.januar mellom kl.07-14.00 vil hovedveien bli helt stengt  i forbindelse med støp av dekke i hus 3.

Det vil som tidligere være trafikkvakter til stede som sørger for at myke trafikanter kommer seg trygt gjennom området.

Husene tar mer og mer form som dere ser,  og vi syns det er ekstra hyggelig å kunne dele med dere noen små glimt av den flotte utsikten som Elvesvingen byr på.
Legger ved et bilde som ble tatt 07.januar fra hus 1 i 3. etg.  – Leilighet 1-306.