Elvesvingen

Fremdrift og nabokontakt

5 desember

Støp

avatar

Rut Anita Brensholm

Ingen kommentarer

Fredag 06.desember vil det pågå støp mellom kl.0700 og 1300. I dette tidsrommet vil veien bli stengt og trafikken vil som tidligere legges om via parkeringsplassen.
Trafikkvaktene vil sørge for at myke trafikanter kommer seg trygt igjennom området.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)